GOOD BRAIN & EMOTIONS AT WORK

Dla rozwijających się zespołów

Program Rozwoju Potencjału Osobistego i Efektywności Zespołu

POZNAJ DOPASOWANIE SWOICH KOMPETENCJI DO ROLI W ZESPOLE.

PRACUJ EFEKTYWNIEJ W RÓWNOWADZE ZE SWOJĄ PSYCHOFIZJOLOGIĄ

ROZWIJAJ UWAŻNOŚĆ SWOICH ZACHOWAŃ I SKUTECZNIE ZARZĄDZAJ SOBĄ I RELACJAMI.

Odkryj nowe podejście w zwiększaniu efektywności współpracy w zespole i zaangażowania w wykonywane zadania!

Połączenie psychologii biznesu z neuronauką zmienia spojrzenie na wiele narzędzi i metod, które do tej pory były wykorzystywane w biznesie. Kwestionuje się style pracy, które tak naprawdę nie wykorzystywały maksymalnie osobistego potencjału członków zespołu.

Przykładem są ciągła dostępności online czy multitasking, które w rzeczywistości generują straty („przełączanie się” z jednego zadania do drugiego tylko na pozór zajmuje mało czasu, gdyż naukowcy potwierdzili, że potrzeba ok. 23 minut, aby w pełni wrócić do wykonywanego wcześniej zadania, nawet po krótkiej przerwie)

70%

wzrostu niezdolności do pracy w Polsce w 2016 roku z powodu wypalenia, depresji i stanów lękowych, na które mogą mieć wpływ stres, presja w miejscu pracy i brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Problem

 • Nadmierny stres w pracy?
 • Długotrwałe przemęczenie?
 • Brak motywacji i zwiększająca się liczba popełnianych błędów?
 • Pojawiające się konflikty?
 • Zwiększona rotacja pracowników lub ich absencja?
 • Niezrealizowane lub nieterminowo wykonywane zadania?

Wspólnie zadbajmy o efektywność  i dobrą kondycję psychofizjologiczną Twojego zespołu.

A jak jest w Twojej firmie?

 • Jaki odczuwasz poziom stresu w swojej firmie?
 • Chcesz zredukować swój stres? A może chcesz zastanowić się do jakiej zmiany Cię zmusza?
 • Pragniesz zapobiegać destrukcyjnym konfliktom i  budować otwartość, zaufanie i pozytywne relacje w swoim zespole?
 • Pragniesz zapobiegać destrukcyjnym konfliktom i  budować otwartość, zaufanie i pozytywne relacje w swoim zespole? 
 • Dążysz do lepszej komunikacji, konstruktywnej dyskusji pomiędzy współpracownikami w Twoim zespole i lepszych pomysłów…

…to zobacz nasze ROZWIĄZANIE!

GOOD BRAIN & EMOTIONS AT WORK

ROZWIĄZANIE

Dla rozwijających się zespołów

Program GOOD BRAIN AT WORK ma na celu rozwój potencjału, zaangażowania i efektywności pracy zespołu – dzięki połączeniu naukowej wiedzy, narzędzi psychometrycznych, technik uważności, sesji feedbacku i warsztatów.

TO TWOJA METODA NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
I ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE!

Jak pracujemy?

Etap 1

Prowadzimy diagnozę online PRISM BRAIN MAPPING lub inne zamówione badanie dla członków Twojego zespołu.

Etap 2

Prowadzimy sesje feedbackowe, w trakcie których gwarantujemy zapoznanie się z dogłębną wiedzą na temat stylów zachowania i podejmowania decyzji, oraz ich wpływu na lepsze relacje i dopasowanie zawodowe.

Etap 3

Przeprowadzamy warsztaty rozwojowe dla całego zespołu, podczas których uczymy się konstruktywnej dyskusji, pogłębiamy wiedzę o wpływie osobowości na pracę zespołu i pracujemy nad tworzeniem efektywnego zespołu.

KROKI
MILOWE

KROK 1

Zdiagnozuj siebie
i swój zespół

KROK 2

Rozwijaj zespół podczas sesji feedbacku

KROK 3

Pracuj z zespołem podczas warsztatów

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Rozwijasz i lepiej dopasowujesz potencjał członków swojego zespołu do ich zadań i ról

Zwiększasz efektywności radzenia sobie z obowiązkami zawodowymi i osiągasz lepsze wyniki w krótszym czasie

Redukujesz stres, poprawiasz samopoczucie psychofizyczne pracowników i wzmacniasz konstruktywną dyskusję i rozwiązywanie problemów w Twoim zespole

Zwiększasz zaangażowanie zespołu w osiąganie celów firmy

Budżet programu
GOOD BRAIN
& EMOTIONS
AT WORK
jest dopasowany
do potrzeb
Twojej firmy

Diagnoza potencjału zespołu i Sesje feedbackowe

Budżet badania potencjału zespołu i indywidualnych sesji feedbackowych jest szyty na miarę potrzeb Twojej firmy. Przygotowane dla Twojej firmy rozwiązanie będzie uwzględniać liczbę członków zespołu biorących udział w diagnozie oraz zakres raportu raportu i testu psychometrycznego. W budżecie badania potencjału zespołu uwzględnione są indywidualne sesje feedbackowe.

Warsztat rozwojowy

Budżet warsztatu rozwojowego będzie ustalony na podstawie liczby członków zespołu, których chcesz na te warsztaty zaprosić.

Zadzwoń
lub napisz
do nas

Jeśli zainteresował Cię Program

GOOD BRAIN & EMOTIONS AT WORK,

zapraszamy do współpracy!

Email:

biuro@akademiawellbeing.pl