Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną w pracy?

Opis kursu

W związku z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem podczas poprzednich edycji kursu, zdecydowaliśmy uruchomić zapisy na kolejną edycję! Teraz kurs dostępny jest ponownie dla wszystkich osób, które nie zdążyły zapisać się w poprzednich edycjach.

Odporność psychiczna sprawia, że jedne osoby są bardziej skuteczne i efektywne oraz osiągają satysfakcjonujące rezultaty swoich działań, a inne mniej, pomimo, iż predyspozycje pod względem kwalifikacji i otoczenie są takie same.

Odporność psychiczna ściśle wiąże się z zarządzaniem stresem i emocjami, to zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją niezależnie od okoliczności. W prawdzie odporność psychiczna ma swoje źródło w genach, to dobrą wiadomością jest to, że możemy ją wzmacniać i pracować rozwojowo w tych obszarach, w których na podstawie diagnozy widzimy, że radzimy sobie gorzej. Takie podejście sprawia, że osoby bardziej wrażliwe nabywają umiejętności, dzięki którym mogą działać tak, jakby były bardziej odporne psychicznie.

Dlaczego warto diagnozować się i wzmacniać swoją odporność psychiczną?

….. aby osiągać większą satysfakcję, wzmacniać siłę wewnętrzną i rozwijać swoje umiejętności:

 • efektywności osobistej i utrzymania pozytywnego nastawienia w działaniu,
 • podnoszenia skuteczności własnych działań i koncentracji na aktualnym zadaniu i celu,
 • panowania nad lękiem, a zamiast narzekania – szukania rozwiązań,
 • zarządzania emocjami – kontroli emocji, świadomej odpowiedzi na emocje swoje i innych ludzi,
 • podejmowania wyzwań z wiarą w siebie i swoje umiejętności,
 • wyznaczania celów, planowania i dążenia do celu z determinacją,
 • szukania nowych rozwiązań i uczenia się na swoich doświadczeniach.


Model 4C i MTQ48 jako narzędzie badania Odporności Psychicznej jest też odpowiedzią na pytania:

 • Co robić, aby sprostać wyzwaniom i aktywnie działać zamiast poddać się biegowi rzeczy?
 • Dlaczego jedne osoby lepiej radzą sobie z pracą w stresie, a inne bardziej przeżywają trudne sytuacje i odczuwają duży spadek energii, wręcz fizyczne wyczerpanie?
 • W jaki sposób zmierzyć mocne i słabe strony osób z różną odpornością psychiczną?

Szkolenie rozpoczyna się od diagnozy odporności psychicznej i ułożony jest na podstawie modelu 4C (4 filary odporności psychicznej), elementach inteligencji emocjonalnej oraz treningu asertywności.

Jak wygląda kurs:

W trakcie kursu:

Kurs online jest dedykowany dla osób, które:

Harmonogram kursu

Część 1

TEMAT: JAK WZMOCNIĆ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE?

 • Wprowadzenie do tematyki odporności psychicznej i asertywności,
 • Omówienie jak wzmacniać swoją siłę wewnętrzną, aby sprostać wyzwaniom,
 • Omówienie jak wzmacniać pewność siebie w relacjach interpersonalnych i komunikować się asertywnie.


Część 2

TEMAT: JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ I WZMACNIAĆ SWOJE ZAANGAŻOWANIE?

 • Omówienie jak zarządzać sobą, aby osiągać cele i budować lepsze relacje z innymi ludźmi.
 • Omówienie w jaki sposób można lepiej zarządzać swoimi priorytetami, koncentrować się na działaniu, wytrwać w dążeniu do celu.
 • Poznanie technik wzmacniania odporności psychicznej w tym zakresie.


Część 3

TEMAT: JAK ROZWIJAĆ SWOJE POCZUCIE WPŁYWU?

 • Omówienie sposobów rozwijania kompetencji kontroli swoich emocji.
 • Poznanie technik wprowadzania nowych nawyków w warunkach dużej niepewności i presji.
 • Trening zmiany swojego nastawienia i zachowania, by zwiększyć poczucie kontroli i zarządzania swoimi emocjami.


Część 4

TEMAT: WYZWANIE – JAK ROZWIJAĆ POSTAWĘ OTWARTĄ NA ZMIANY I UCZĄCĄ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH?

 • Omówienie sposobów budowania postawy nastawionej na rozwój oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Poznanie technik zarządzania emocjami, aby zredukować napięcie wewnętrzne, poprawić klarowność myślenia, budować pozytywne relacje i zwiększyć odczuwanie pozytywnych emocji.
 • Trening umiejętność empatycznej komunikacji w grupie.


Część 5

TEMAT: UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNE – SZTUKA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK TO ZROBIĆ DOBRZE?

 • Omówienie sposobów asertywnego wyrażania własnej złości, frustracji i obrony własnych granic.
 • Poznanie technik asertywnej komunikacji – komunikat „JA”, techniki: FUKO, zdartej płyty, odroczenia, zmiany perspektywy, zgoda, pytanie, ignorowanie niepożądanych zachowań, zasłona dymna.
 • Trening umiejętność asertywnej komunikacji w grupie: Jak skutecznie odmawiać? Techniki mówienia „nie’.

 

W przerwach będą odbywać się praktyki mindfulness.

Poznaj opinie uczestników poprzednich edycji

Jaki jest koszt udziału w kursie online?

Udział w kursie + badanie odporności psychicznej z raportem MTQ48 regularna cena 1470 zł.

Cena zawiera:

Jak się zapisać?

Zainteresował Cię kurs „Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną w pracy?” – skontaktuj się z nami!