Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną w pracy?

– TRZECIA EDYCJA

od 4

Stycznia

Opis kursu

W związku z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem podczas pierwszej edycji kursu, zdecydowaliśmy uruchomić zapisy na trzecią edycję! Teraz kurs dostępny jest ponownie dla wszystkich osób, które nie zdążyły zapisać się za pierwszym i drugim razem.

Odporność psychiczna sprawia, że jedne osoby są bardziej skuteczne i efektywne oraz osiągają satysfakcjonujace rezultaty swoich działań, a inne mniej, pomimo, iż predyspozycje pod względem kwalifikacji i otoczenie są takie same.

Odporność psychiczna ściśle wiąże się z zarządzaniem stresem i emocjami, to zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją niezależnie od okoliczności. W prawdzie odporność psychiczna ma swoje źródło w genach, to dobrą wiadomością jest to, że możemy ją wzmacniać i pracować rozwojowo w tych obszarach, w których na podstawie diagnozy widzimy, że radzimy sobie gorzej. Takie podejście sprawia, że osoby bardziej wrażliwe nabywają umiejętności, dzięki którym mogą działać tak, jakby były bardziej odporne psychicznie.

Dlaczego warto diagnozować się i wzmacniać swoją odporność psychiczną?

….. aby osiągać większą satysfakcję, wzmacniać siłę wewnętrzną i rozwijać swoje umiejętności:

 • efektywności osobistej i utrzymania pozytywnego nastawienia w działaniu,
 • podnoszenia skuteczności własnych działań i koncentracji na aktualnym zadaniu i celu,
 • panowania nad lękiem, a zamiast narzekania – szukania rozwiązań,
 • zarządzania emocjami – kontroli emocji, świadomej odpowiedzi na emocje swoje i innych ludzi,
 • podejmowania wyzwań z wiarą w siebie i swoje umiejętności,
 • wyznaczania celów, planowania i dążenia do celu z determinacją,
 • szukania nowych rozwiązań i uczenia się na swoich doświadczeniach.


Model 4C i MTQ48 jako narzędzie badania Odporności Psychicznej jest też odpowiedzią na pytania:

 • Co robić, aby sprostać wyzwaniom i aktywnie działać zamiast poddać się biegowi rzeczy?
 • Dlaczego jedne osoby lepiej radzą sobie z pracą w stresie, a inne bardziej przeżywają trudne sytuacje i odczuwają duży spadek energii, wręcz fizyczne wyczerpanie?
 • W jaki sposób zmierzyć mocne i słabe strony osób z różną odpornością psychiczną?

Cykl 5 szkoleń online rozpoczyna się od diagnozy odporności psychicznej i ułożony jest na podstawie modelu 4C (4 filary odporności psychicznej), elementach inteligencji emocjonalnej oraz treningu asertywności.

Jak wygląda kurs online:

W trakcie 5 dni kursu online:

Kurs online jest dedykowany dla osób, które:

Harmonogram kursu

Dzień 1 (4 stycznia 2022, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: JAK WZMOCNIĆ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE?

 • Wprowadzenie do tematyki odporności psychicznej i asertywności,
 • Omówienie jak wzmacniać swoją siłę wewnętrzną, aby sprostać wyzwaniom,
 • Omówienie jak wzmacniać pewność siebie w relacjach interpersonalnych i komunikować się asertywnie.


Dzień 2 (11 stycznia 2022, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ I WZMACNIAĆ SWOJE ZAANGAŻOWANIE?

 • Omówienie jak zarządzać sobą, aby osiągać cele i budować lepsze relacje z innymi ludźmi.
 • Omówienie w jaki sposób można lepiej zarządzać swoimi priorytetami, koncentrować się na działaniu, wytrwać w dążeniu do celu.
 • Poznanie technik wzmacniania odporności psychicznej w tym zakresie.


Dzień 3 (18 stycznia 2022, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: JAK ROZWIJAĆ SWOJE POCZUCIE WPŁYWU?

 • Omówienie sposobów rozwijania kompetencji kontroli swoich emocji.
 • Poznanie technik wprowadzania nowych nawyków w warunkach dużej niepewności i presji.
 • Trening zmiany swojego nastawienia i zachowania, by zwiększyć poczucie kontroli i zarządzania swoimi emocjami.


Dzień 4 (25 stycznia 2022, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: WYZWANIE – JAK ROZWIJAĆ POSTAWĘ OTWARTĄ NA ZMIANY I UCZĄCĄ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH?

 • Omówienie sposobów budowania postawy nastawionej na rozwój oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Poznanie technik zarządzania emocjami, aby zredukować napięcie wewnętrzne, poprawić klarowność myślenia, budować pozytywne relacje i zwiększyć odczuwanie pozytywnych emocji.
 • Trening umiejętność empatycznej komunikacji w grupie.


Dzień 5 (1 lutego 2022, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNE – SZTUKA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK TO ZROBIĆ DOBRZE?

 • Omówienie sposobów asertywnego wyrażania własnej złości, frustracji i obrony własnych granic.
 • Poznanie technik asertywnej komunikacji – komunikat „JA”, techniki: FUKO, zdartej płyty, odroczenia, zmiany perspektywy, zgoda, pytanie, ignorowanie niepożądanych zachowań, zasłona dymna.
 • Trening umiejętność asertywnej komunikacji w grupie: Jak skutecznie odmawiać? Techniki mówienia „nie’.

Poznaj opinie uczestników poprzednich edycji

Jaki jest koszt udziału w kursie online?

Udział w 5 dniowym kursie online + badanie odporności psychicznej z raportem MTQ48 + indywidualna sesja z trenerem rozwoju osobistego tylko do 31 grudnia 2021 r. to 730 zł, od 1 stycznia 2022 r. regularna cena 1270 zł.

Cena zawiera:

Jak się zapisać?

Kliknij w poniższy przycisk i zapisz się na kurs online „Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną w pracy?”