Darmowa lekcja kursu Pozytywny Stres

Zamień słabość na siłę!

Z darmowej lekcji PRZYCZYNY STRESU dowiesz się:

Twój dodatkowy bonus to TECHNIKA REDUKCJI STRESU!

Lekcja PRZYCZYNY STRESU jest częścią kursu online POZYTYWNY STRES z indywidualną sesją rozwoju osobistego z coachem i trenerem w dogodnej formie online oraz dostępem do zamkniętej grupy na facebooku.

Interesuje Cię dostęp do pełnej wersji KURSU POZYTYWNY STRES lub chcesz umówić się z trenerem rozwoju osobistego na indywidualną sesję online?

Klauzula informacyjna Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl .

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko oraz adres email w celu umożliwienia Panu/Pani pobranie bezpłatnego ebooka udostępnionego przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prztewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem możliwości dostępu do bezpłatnej LEKCJI PRZYCZYNY STRESU udostępnianej przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Akademia Wellbeing Sp. z o.o., nie będzie w stanie świadczyć Pana/Pani wskazanych usług.

Administrator Akademia Wellbeing Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19,
51-143 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży usług Akademia Wellbeing Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Akademia Wellbeing z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@akademiawellbeing.pl lub na piśmie, na adres Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży usług Akademia Wellbeing Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl .

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko oraz adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prztewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Akademia Wellbeing Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Akademia Wellbeing Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko oraz adres email, w celu dostępu do darmowej lekcji PRZYCZYNY STRESU udostępnianej przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@akademiawellbeing.pl lub na piśmie, na adres Akademia Wellbeing Sp. z o.o., ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna niemożnością dostępu do darmowej lekcji PRZYCZYNY STRESU udostępnianej przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@akademiawellbeing.pl lub na piśmie, na adres Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji handlowych od Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email, w celach marketingowych, przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@akademiawellbeing.pl lub na piśmie, na adres Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji handlowych od Akademia Wellbeing Sp. z o.o.