Dziękujemy! Obejrzyj swoją lekcję "Przyczyny stresu"

W tej lekcji...

Emocje są nośnikiem informacji i mówią Ci czy idziesz w dobrym kierunku czy też warto coś w swoim życiu zmienić.
To jak gaz i hamulec w naszym działaniu.

Czy wiesz, jak Twoje nastawienie i głębokie przekonanie w różnych ważnych dla Ciebie obszarach wpływa na Twoje zachowanie i reakcje w stresie?
Poznaj myślenie ludzi odnoszących sukces, pomyśl jak ze sobą rozmawiasz i skąd bierze się Twój opór do określonego działania, które ociągasz się, aby zacząć robić. Może po prostu nie uświadamiasz sobie czegoś istotnego?
Jakieś przeoczenie oczekuje na odkrycie?

Zachęcam Cię na koniec do wykonania ćwiczenia, do którego jeśli będziesz wracać regularnie to, poczujesz jak coraz lepiej będziesz redukować negatywne emocje bez utraty energii na stawianie oporu wobec nich.

Pobierz bonus - TECHNIKA REDUKCJI STRESU!

Lekcja PRZYCZYNY STRESU jest częścią kursu online POZYTYWNY STRES z indywidualną sesją rozwoju osobistego z coachem i trenerem w dogodnej formie online oraz dostępem do zamkniętej grupy na facebooku.

Interesuje Cię dostęp do pełnej wersji KURSU POZYTYWNY STRES lub chcesz umówić się z trenerem rozwoju osobistego na indywidualną sesję online?

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19,
51-143 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży usług Akademia Wellbeing Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Akademia Wellbeing z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@akademiawellbeing.pl lub na piśmie, na adres Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Akademia Wellbeing Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży usług Akademia Wellbeing Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna Akademia Wellbeing Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl .

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko oraz adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prztewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez przez Akademia Wellbeing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Akademia Wellbeing Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Akademia Wellbeing Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.