Trening asertywności – wyznaczam granice, wyrażam swoje potrzeby i konstruktywnie komunikuję się z innymi!

Opis kursu

W związku z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem podczas poprzednich edycji kursu, zdecydowaliśmy uruchomić zapisy na kolejną edycję! Teraz kurs dostępny jest ponownie dla wszystkich osób, które nie zdążyły zapisać się w poprzednich edycjach.

Jeśli zależy Ci na szczęśliwych relacjach z innymi ludźmi, to naucz się asertywnej komunikacji i zachowania. Dzięki temu, z jednej strony zachowasz swoją niezależność i będziesz umiejętnie wyrażać swoje potrzeby, a z drugiej strony będziesz okazywać innym osobom szacunek i akceptację dla nich – takimi jacy są. Pozwala to nawiązywać współpracę, w której każda ze stron odczuwa satysfakcję, widzi wartość dla siebie i wzmacnia poczucie pewności siebie.

Zapraszam do udziału w kursie online, który dotyczyć będzie asertywnego wyrażania swoich potrzeb, stawiania granic, zrozumienia schematu swojego zachowania aktywującego się w sytuacjach konfrontacji z danym problemem lub osobą, uświadomienia sobie wchodzenia w jedną z dysfunkcyjnych ról podczas konfliktów, sposobów budowania wzajemnego zrozumienia, wsparcia i życzliwych relacji. Podczas 5 dni kursu online poznasz sposoby konstruktywnej komunikacji, wychodzenia ze schematów swojego zachowania i dysfunkcyjnej roli, tworzenia nowych nawyków aby świadomie zmieniać swoje zachowania, budować wartościowe relacje z innymi osobami, które budują poczucie wartości, wzajemny szacunek i poczucie pewności siebie.

Jak wygląda kurs online:

W trakcie 5 dni kursu online:

Kurs online jest dedykowany dla osób, które:

Dlaczego warto zapisać się na kurs online?

Harmonogram kursu

Dzień 1 (6 września, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: Asertywność a myślenie o sobie

 • Co wpływa na naszą asertywność? – wartości, potrzeby, przekonania i sposób myślenia.
 • Jak kształtujesz swoją samoocenę? – analiza swoich mocnych stron.
 • Jak budujesz pozytywny wizerunek siebie w oparciu o własne zasoby?
 • Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie?
 • Wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi.


Dzień 2 (13 
września, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: Asertywność a dobre relacje

 • Mapa Asertywności. Jak zidentyfikować swoje umiejętności interpersonalne?
 • 3 x „Z” emocji – zaakceptuj, zrozum i zrób coś z tym. Praktyczne wskazówki do zarządzania emocjami.
 • Jak możesz określić typy osobowości i przewidzieć jak różne osoby będą zachowywały się w różnych sytuacjach?
 • Asertywne relacje – jak przeciwdziałać konfliktom i rozwiązywać je asertywnie?


Dzień 3 (20 
września, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: Czym charakteryzuje się ASERTYWNA POSTAWA?

 • Jak być pewnym siebie, decydować o swoich potrzebach i w odpowiedni sposób kierować swoim zachowaniem, kiedy inne osoby krytykują nas, próbują dominować, manipulować lub w inny sposób naruszają nasze granice?
 • Za co odpowiadamy, a za co nie odpowiadamy w relacjach z innymi osobami?
 • W jakiej roli najczęściej jesteś w sytuacji konfliktowej – „ratownika”? „agresora”? „ofiary”? Jakie najczęściej stosujesz schematy obronne?
 • Jak możesz wpływać na swoje relacje, karierę zawodową i życie osobiste dzięki asertywnej postawie?


Dzień 4 (27 
września, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: Umiejętności asertywne – sztuka efektywnej komunikacji – jak to zrobić dobrze

 • Asertywne wyrażanie własnej złości i obrona własnych granic.
 • Asertywne wyrażanie i przyjmowanie pozytywnych informacji.
 • Techniki asertywnej komunikacji – komunikat „JA”, techniki: FUO, zdartej płyty, odroczenia, zmiany perspektywy, zgoda, pytanie, ignorowanie niepożądanych zachowań, zasłona dymna.
 • Jak skutecznie odmawiać? Techniki mówienia „nie’.


Dzień 5 (4 października, godz. 18.30 – 20.30)

TEMAT: Asertywna postawa i inteligencja emocjonalna na co dzień.

 • 3 kroki zrozumienia siebie samego: szacunek dla siebie samego, świadomość samego siebie, zarządzanie samym sobą,
 • Asertywność bez poczucia winy i bez poczucia krzywdy,
 • Asertywne reagowanie na krytykę,
 • Konstruktywna krytyka i asertywne reagowanie na konstruktywną krytykę.

Poznaj opinie uczestników pierwszej edycji

Jaki jest koszt udziału w kursie online?

Udział w 5-dniowym kursie online + indywidualnej sesji z trenerem rozwoju osobistego to 900 zł.

Cena zawiera:

Jak się zapisać?

Zainteresował Cię kurs „Trening asertywności – wyznaczam granice, wyrażam swoje potrzeby i konstruktywnie komunikuję się z innymi!” – skontaktuj się z nami!