PROGRAM ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY ZESPOŁU

z indywidualnym wsparciem eksperta
dla menedżerów i członków zespołu

To program indywidualnego wsparcia dla Ciebie i Twojego zespołu, aby rozwijać zarówno Twoje kompetencje liderskie, jak i potencjał osób, z którymi współpracujesz. Program dedykowany jest dla uczących się w działaniu zespołów, buduje „mindset for growth”, przez co angażuje zespół do kreatywnego szukania rozwiązań, doskonalenia umiejętności komunikacji pomiędzy sobą, i uczy zespół skutecznie rozwiązywać ważne problemy tu-i-teraz, wzmacniając motywację do realizacji celów.

Uczestnicząc w 6 miesięcznym programie rozpoczynasz od diagnozy swojego potencjału i Twojego zespołu, swoich mocnych stron i obszarów, gdzie widzisz swoje ograniczenia, a także dokonasz analizy obszarów rozwojowych dla zespołu w celu zwiększenia jego efektywności i zadbania o dobrą atmosferę pracy w zespole. Następnie otrzymujesz comiesięczne wsparcie szkoleniowo – coachingowo – mentorskie rozwoju Twoich kompetencji liderskich oraz Twojego zespołu.

DLA KOGO JEST PROGRAM ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY ZESPOŁU?

Dla menedżerów, liderów i ich zespołów, oraz każdego kto potrzebuje zwinnie i skutecznie podejmować decyzje, angażując jednocześnie wszystkich członków zespołu do kreatywnego szukania rozwiązań dla ważnych problemów czy wyzwań, które wymagają działania tu-i-teraz. Program dedykowany jest także dla tych osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje liderskie i budować swoją markę osobistą skutecznego lidera, kierownika projektu, który nie tylko zarządza pracą zespołu, ale potrafi zmotywować i zaangażować współpracowników do osiągania celów ważnych dla zespołu i organizacji.

Aby sprostać obecnym zmianom w otoczeniu i skutecznie realizować swoją rolę w organizacji – potrzebujesz:

  • Rozwijać kompetencje liderskie oraz budować zaufanie, zaangażowanie i współodpowiedzialność za realizację zadań w zespole, aby osiągać cele samodzielnie lub wspólnie z zespołem, budując pozytywne relacje z osobami, z którymi współpracujesz,
  • Proponować kreatywne i innowacyjne rozwiązania dla nowych lub obecnych usług czy produktów, aby sprostać oczekiwaniom przełożonych, klientów, czy wyróżnić się wśród konkurencyjnych ofert na rynku,
  • Uczyć się nowych technik kreatywnego i efektywnego tworzenia rozwiązań czy pracy zespołowej, aby osiągać wyniki w swojej firmie, pokonywać różne przeszkody na drodze swojego rozwoju osobistego i rozwoju Twojego zespołu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O PROGRAMIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY ZESPOŁU?

  • Poznajesz zarówno swoje mocne strony, uzdolnienia zawodowe i preferencje środowiska pracy, inteligencję emocjonalną, odporność psychiczną, a następnie identyfikujesz swoje obszary rozwojowe – poprzez wypełnienie kwestionariusza online oraz uczestniczenie w sesji online z ekspertem, który udziela Ci informacji zwrotnej na podstawie raportu PRISM Brain Mapping Profesjonalny.
  • Poznajesz jak Ty oceniasz efektywność i atmosferę pracy w Twoim zespole, oraz jak ocenia to zespół, a następnie wspólnie z zespołem identyfikujesz obszary rozwojowe lub te, które wymagają poprawy – poprzez wypełnienie kwestionariusza online przez wszystkich członków zespołu oraz uczestniczenie w sesji online całego zespołu z ekspertem, który udziela Ci informacji zwrotnej na podstawie raportu PRISM Brain Mapping dla Zespołów.
  • Stale rozwijasz swoje kompetencje liderskie i członków Twojego zespołu korzystając z profesjonalnego wsparcia eksperta – zarówno podczas sesji team coachingowej online, jak i szkoleń online czy sesji mentorskich Q & A.
  • Rozwiązujesz ważne problemy dla Twojego zespołu i organizacji w sposób zwinny i skuteczny, zwiększasz efektywność zespołu w realizacji celów, osiągając większe zaangażowanie członków zespołu, zwiększając ich poczucie skuteczności i satysfakcji ze swojej pracy.
  • Budujesz lepsze relacje w pracy, zaufanie w zespole, otwartość i gotowość do prowadzenia ważnych dyskusji i rozwijasz motywację do konsekwentnego dążenia do tego co jest ważne dla zespołu i firmy, co przyczynia się do lepszego postrzegania Twojej roli w zespole i budowania marki osobistej.
  • Dbasz o gotowość zespołu do podjęcia pracy nad swoim rozwojem i wzmacniasz kompetencję zarządzania swoim rozwojem– ustalasz termin wypełnienia kwestionariusza online dla siebie i zespołu, sesji informacji zwrotnej dla siebie i zespołu, a następnie sesji team coachingowej raz w miesiącu z ekspertem oraz elastycznie korzystasz z platformy online – w każdym miesiącu możesz uczestniczyć w szkoleniu online lub później zobaczyć nagranie. Czas dostępności programu online jest ograniczony do 12 miesięcy.
  • Rozwijasz odpowiedzialność członków zespołu i konsekwencję we wspólnym działaniu – pracujesz razem z zespołem pomiędzy sesjami team coachingu, prowadząc spotkania robocze oraz korzystając z materiałów umieszczonych na platformie i co tygodniowych sesji mentorskich Q & A.

Uczestnicząc w PROGRAMIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY ZESPOŁU otrzymujesz:

Badanie własnego potencjału

W programie otrzymasz link do kwestionariusza oraz raportu PRISM Brain Mapping Profesjonalny, który omówisz z ekspertem podczas 1,5 godz. sesji informacji zwrotnej. Opcjonalnie każdy członek zespołu za dopłatą może wykonać badanie własnego potencjału.

Badanie potencjału zespołu – efektywności, atmosfery w zespole, kultury organizacyjnej

W programie wszyscy członkowie zespołu i obserwator z poza zespołu otrzymają link do kwestionariusza oraz raportu PRISM Brain Mapping dla Zespołu, który omawiany jest z ekspertem podczas 3 godz. sesji informacji zwrotnej wspólnie z zespołem.

6 Szkoleń online

W programie otrzymasz harmonogram sześć 120 minutowych szkoleń online, dotyczących metod rozwiązywania ważnych problemów i uczenia się współpracy w zespole  – z sesją demonstracyjną live prowadzenia warsztatów zespołowych, zwiększania zaangażowania i efektywności osiągania celów przez zespół, zwiększania kreatywności, budowania relacji i komunikacji – specjalnie przygotowanych, wyłącznie na potrzeby tego programu. Otrzymasz link do platformy na min. 30 min. przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

6 Sesji Team Coachingowych

Sześć 120 minutowych profesjonalnych warsztatów prowadzonych online wspólnie z zespołem i ekspertem, podczas których cały zespół uczestniczy w kreatywnym rozwiązywaniu ważnych dla niego i firmy problemów, jednocześnie rozwijając swoje kompetencje współpracy zespołowej. Otrzymasz link do platformy na min. 30 min. przed rozpoczęciem sesji.

24 Sesje mentorskie Q&A

W ramach tego programu otrzymujesz 24 sesje 60 minutowe mentorskie Q&A odbywające się raz w tygodniu, gdzie możesz dzielić się Twoimi pytaniami i wątpliwościami, i otrzymywać odpowiedzi eksperta.

Materiały szkoleniowe

W ramach programu otrzymasz zestaw skryptów dotyczących przygotowania i prowadzenia warsztatów zespołowego rozwiązywania problemów i uczenia się, które będziesz wykorzystywać podczas samodzielnej pracy z zespołem.

Dostęp online

Materiały i kurs POZYTYWNY STRES są dostępne na platformie online. Otrzymasz swój login i hasło, aby wejść do programu.

Bonus - Darmowy kurs online

W ramach tego programu otrzymasz darmowy kurs „POZYTYWNY STRES” – cena regularna 280 zł.

Potrzebujesz jeszcze o coś zapytać lub masz jakieś wątpliwości?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj – FAQ lub wyślij maila na adres: biuro@akademiawellbeing.pl  Ogólne warunki uczestnictwa w programie dostępne są TUTAJ

Ile będzie kosztowało wdrożenie programu na 1 osobę przez 6 miesięcy?

Jedyne 307, 50 zł miesięcznie na każdego członka 8 osobowego zespołu. Koszt uczestnictwa w 6 miesięcznym programie menedżera/lidera i jego zespołu do 8 osób łącznie to 14760 brutto.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w pełnej wersji programu, to zapytaj o wersję 3 miesięczną – „wprowadzenie do rozwoju potencjału i efektywności osobistej”. Skrócona wersja programu obejmuje wszystkie jego części z dostosowaniem liczby godzin: szkoleń online, sesji team coachingu online i mentorskich Q&A online, do czasu trwania programu tj. 3 miesięcy.

Koszt uczestnictwa w 3 miesięcznym programie lidera i jego zespołu do 8 osób łącznie to 7380,00 brutto, który możesz zapłacić co miesiąc po 2460 zł brutto za cały 6-8 osobowy zespół!

Zamówienie

2460 PLN/m-c